AV deltok på Equinor Supplier Day

AV deltok på Equinor Supplier Day

Arktisk Vedlikehold deltok på Equinor Supplier Day. Dette er en arena hvor Equinor ønsker å møte leverandørindustrien for informasjon og dialog. Årets arrangement ble gjennomført i forbindelse med konferansen Arctic Operations. Flere av våre medlemsbedrifter deltok på arrangementet.

Årets tema var leverandørmuligheter i forbindelse med realisering av Johan Castberg prosjektet. Flere av sentrale hovedleverandører innen boring og brønn var tilstede. Det var også lagt opp til 1-1 møter mellom regionale leverandører og hovedkontraktører til Johan Castberg prosjektet.

Prosjektleder og våre medlemsbedrifter deltok på flere 1 til 1 møter, deriblant Halliburton, Equinor JC Drift, Odfjell og Transocean.

Ta kontakt med Roman Fredriksen, hvis dere har spørsmål angående Supplier Day og Arctic Operations.