Godt engasjement på nettverksmøte med deltakelse av fiskeriministeren

Godt engasjement på nettverksmøte med deltakelse av fiskeriministeren

Arktisk Vedlikehold arrangerte den 6 november - Nettverksmøte med temaet Levendefangst og lagring. Arrangementet var godt besøkt av fiskere, industri, myndigheter og interessenter. Foredragsholdere fra Arena Torsk på Myre ved Keven Vottestad, Rita Naustvik Maråk fra FHF, Jacob West fra Jari Kystfiske, Ørjan Nergård fra Lerøy og Tor Bjarne Stabell fra Tobø fisk og med oppsummering av fiskeriministeren Harald Tom Nesvik. 

Arktisk Vedlikehold takker for engasjementet og interessen fra alle deltakerne.

Arrangementet ble gjennomført med støtte av Finnmark Fylkeskommune.