Innkjøpsstrategier, ringvirkninger og vekstmuligheter for havbruksnæringen

Innkjøpsstrategier, ringvirkninger og vekstmuligheter for havbruksnæringen

+ Legg til i kalender 08/26/19 10:00 AM 08/26/19 02:00 PM Innkjøpsstrategier, ringvirkninger og vekstmuligheter for havbruksnæringen Innkjøpsstrategier, ringvirkninger og vekstmuligheter for havbruksnæringen Fiskeriparken, 3 etasje, Seilskuteveien 45

Havbruk har etablert seg som en viktig næring i Hammerfest og Kvalsund regionen. Vi ønsker derfor å invitere dere i havbruksnæringen til en workshop som adresserer regionale og lokale vekstmuligheter fra denne næringen.

 

Fokus vil være på selskapenes innkjøpsstrategier, muligheter for regionale/lokale leverandører og ikke minst andre samfunnsmessige ringvirkninger fra havbruk.

 

Deltagere vil foruten om havbruksaktørene være leverandører, kommunal administrasjon, politikere og andre relevante og interesserte aktører.

 

PROGRAM

Innledning

Bakgrunn og målsetting for workshop

// Oppdrettsaktørenes utviklingsplaner med vekstmuligheter og ringvirkninger

  • Norway Royal Salmon (NRS)
  • Cermaq
  • Grieg Seafood

// Hvordan kan lokalsamfunnet legge til rette for vekst og ringvirkninger?

  • Hammerfest kommune
  • Hammerfest havn

// Leverandørmuligheter – Hvordan kan lokale/regionale leverandører bidra?

  • Hammerfest Industriservice (HIS)
  • Mørenot
  • TiAlta

// B2B – muligheter for å møte oppdrettsselskapene direkte

Det åpnes for at deltagerne kan få korte direkte møter med oppdrettsselskapene.

PÅMELDING