Ocean Installer: Supplier day

Ocean Installer: Supplier day

+ Legg til i kalender 01/23/19 08:00 AM 01/23/19 04:00 PM Ocean Installer: Supplier day Supplier,NorthernNorway,Johan Castberg,Ocean Installer Studiehagen, Næringshagen 3 etasje

Arktisk Vedlikehold i samarbeid med Ocean Installer inviterer til supplier day, med hovedfokus på konkrete leverandør muligheter.

PROGRAM

08:00 Velkommen Arktisk Vedlikehold & Ocean Installer

08:15 Presentasjon av Ocean Installer

09:00 1 til 1 møter med påmeldte bedrifter

11:00 Lunch

12:00 1 til 1 møter med påmeldte bedrifter

16:00 Avslutning

Påmeldte leverandører må forberede et «info brev» med følgende info:

  • Firmainfo
  • Achillesnr
  • ISO sertifisering
  • Hva din bedrift kan tilby Ocean Installer av aktuelle varer og tjenester 
PÅMELDING