Ocean Installer: Supplier day

Ocean Installer: Supplier day

+ Add to Calendar 01/23/19 08:00 AM 01/23/19 04:00 PM Ocean Installer: Supplier day Supplier,NorthernNorway,Johan Castberg,Ocean Installer Studiehagen, Næringshagen 3 etasje

Arktisk Vedlikehold i samarbeid med Ocean Installer inviterer til supplier day, med hovedfokus på konkrete leveradør muligheter.

PROGRAM

08:00 Velkommen Arktisk Vedlikehold & Ocean Installer

08:15 Presentasjon av Ocean Installer

09:00 1 til 1 møter med påmeldte bedrifter

11:00 Lunch

12:00 1 til 1 møter med påmeldte bedrifter

16:00 Avslutning

Påmeldte leverandører må forberede en «info brev» med følgene info:

  • Firmainfo
  • Achillesnr
  • ISO sert.
  • Hva de kan tilby Ocean Installer av aktuelle varer og tjenester ref. vedlagt slide
PÅMELDING