Nettverksmøte fiskeri

Nettverksmøte fiskeri

+ Add to Calendar 11/06/18 09:45 AM 11/06/18 12:30 PM Nettverksmøte fiskeri Nettverksmøte fiskeri Hammerfest fiskeribase, Seilskuteveien 45 - 3 etasje

PROGRAM

Levendefangst og lagring: Erfaringer og innspill på muligheter og utfordringer v/ Arena Torsk - Keven Vottestad

Forskningsbasert utvikling og resultater til nå v/ Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond - Rita Naustvik Maråk

Erfaringer og inspill fra fiskere  v/ Jari Kystfiske - Jacob West m.fl.

Erfaringer og inspill fra industrien / foredlingsleddet 

Lerøy - v/ TBD

Tobøfisk - v/ Tor Bjarne Stabell  

Fiskeriministerens synspunkter og den videre satsingen av levende fangst ordningen v/ Fiskeriminister - Harald Tom Nesvik 

Lunsj fra 12:00

Nettverksmøtet er støttet av Finnmark Fylkeskommune

 

Register