Verdens nordligste leverandørklynge til petroleum, havbruk og fiskeri

Om oss

Utvikling av kunnskap og kompetanse

Arktisk Vedlikehold er et industridrevet initiativ for å øke markedsandelen og konkurransekraften til bedriftene i samarbeid med forskning & utvikling og utdanningssektoren.

 

 1. Ekspertise på Vedlikehold & Modifikasjon i nord-områdene
 2. Forbedre og effektivisere produksjons- og arbeidsprosesser
 3. Utvikling av relevant kompetanse for å tiltrekke talenter og investorer
 4. Effektive logistikk operasjoner for Barentshavet
 5. Stimulere til teknologiutvikling

Hva vi gjør

 • Profilering

  Muligheter for å nå nye kunder og markeder

 • Leverandørmøter

  Møteplass for nye prosjekter og samarbeid

 • Faglige workshops

  Løse utfordringer i Barentshavet

 • Kurs og kompetanse

  Kunnskaps- og kompetanseoverføring

 • FOU aktiviteter

  Prosjektaktiviteter for å sikre FOU samarbeidspartnere og finansiering

 • Stedsattraktivitet

  Tiltrekke kapital, kompetent arbeidskraft og nye etableringer

Våre fordeler

Vårt felles mål

 • Økte lokale leveranser gjennom samarbeid, bedriftsutvikling og kompetanseheving.
 • Styrke bedriftens konkurransekraft gjennom mål-rettede kompetanseprogram og tilfang av prosjekter.
 • Øke antall innovasjon- og utviklings-prosjekter fra næringsmiljøet gjennom aktivt samarbeid mellom operatører, hovedkontraktører og FOU-miljø.
 • Arktisk Vedlikehold skal bidra til at klyngebedriftene i Hammerfest-regionen samlet sett øker omsetningen innenfor satsingsområdene med 20% i løpet av 3 år.
 • Sørge for at den lokale «kaken» blir større.

Kortsiktig effekt for medlemmer

 • Målrettet profilering skal gi muligheter til å nå nye kunder / markeder.
 • Sikre prosjekter, enten i enkeltbedrifter, eller i bedriftssamarbeid — som skal utløse prosjektmidler.
 • Det skal gjennomføres relevante seminarer/ workshop/kurs.

Referanser

Goliat FPSO
 • ABB
 • Apply Sørco
 • Hammerfest Industri Service
 • Mento
 • Simon Møkster Shipping
Johan Castberg
 • ABB
 • Aker Solutions
 • Polarbase
Melkeøya LNG Plant
 • Bilfinger
 • Aibel
 • ABB
 • Gagama Elektro
 • Hammerfest Industri Service
 • AF Gruppen
Oppdrett
 • Hammerfest Industri Service
 • Mento
 • ABB
 • Polarbase
 • Gagama Elektro
 • Hammerfest Havn
Fiskeri
 • Gagama Elektro
 • Hammerfest Industri Service
 • Mento
 • Kimek
 • Hammerfest Inspection
Cluster Medlemmer

Operatører

Leverandører

Bli medlem idag?

Vennligst fyll ut dette skjemaet for en henvendelse til oss om medlemskap.

Styremedlem

 • Petter Bjørkli
  Leder
 • Sverre Henriksen
  Nestleder
 • Ulf Rønquist
  Medlem
 • Vidar Antonsen
  Medlem
 • Bengt Holmgren
  Medlem
 • Marit Hansen
  Medlem
 • Jeanette Torbjørnsen
  Medlem

Kontakter