Verdens nordligste leverandørklynge til petroleum, havbruk og fiskeri

Om oss

Utvikling av kunnskap og kompetanse

Arktisk Vedlikehold er et industridrevet initiativ for å øke markedsandelen og konkurransekraften til bedriftene i samarbeid med forskning & utvikling og utdanningssektoren.

 

  1. Ekspertise på Vedlikehold & Modifikasjon i nord-områdene
  2. Forbedre og effektivisere produksjons- og arbeidsprosesser
  3. Utvikling av relevant kompetanse for å tiltrekke talenter og investorer
  4. Effektive logistikk operasjoner for Barentshavet
  5. Stimulere til teknologiutvikling

Hva vi gjør

  • Profilering

    Muligheter for å nå nye kunder og markeder

  • Leverandørmøter

    Møteplass for nye prosjekter og samarbeid

  • Faglige workshops

    Løse utfordringer i Barentshavet

  • Kurs og kompetanse

    Kunnskaps- og kompetanseoverføring

  • FOU aktiviteter

    Prosjektaktiviteter for å sikre FOU samarbeidspartnere og finansiering

  • Stedsattraktivitet

    Tiltrekke kapital, kompetent arbeidskraft og nye etableringer

Våre fordeler

Vårt felles mål

  • Økte lokale leveranser gjennom samarbeid, bedriftsutvikling og kompetanseheving.
  • Styrke bedriftens konkurransekraft gjennom mål-rettede kompetanseprogram og tilfang av prosjekter.
  • Øke antall innovasjon- og utviklings-prosjekter fra næringsmiljøet gjennom aktivt samarbeid mellom operatører, hovedkontraktører og FOU-miljø.
  • Arktisk Vedlikehold skal bidra til at klyngebedriftene i Hammerfest-regionen samlet sett øker omsetningen innenfor satsingsområdene med 20% i løpet av 3 år.
  • Sørge for at den lokale «kaken» blir større.

Kortsiktig effekt for medlemmer

  • Målrettet profilering skal gi muligheter til å nå nye kunder / markeder.
  • Sikre prosjekter, enten i enkeltbedrifter, eller i bedriftssamarbeid — som skal utløse prosjektmidler.
  • Det skal gjennomføres relevante seminarer/ workshop/kurs.

Referanser

Goliat FPSO
  • ABB
  • Apply Sørco
  • Hammerfest Industri Service
  • Mento
  • Simon Møkster Shipping
Johan Castberg
  • ABB
  • Aker Solutions
  • Polarbase
Melkeøya LNG Plant
  • Bilfinger
  • Aibel
  • ABB
  • Gagama Elektro
  • Hammerfest Industri Service
  • AF Gruppen
Oppdrett
  • Hammerfest Industri Service
  • Mento
  • ABB
  • Polarbase
  • Gagama Elektro
  • Hammerfest Havn
Fiskeri
  • Gagama Elektro
  • Hammerfest Industri Service
  • Mento
  • Kimek
  • Hammerfest Inspection
Cluster Medlemmer

Operatører

Leverandører

Bli medlem idag?

Vennligst fyll ut dette skjemaet for en henvendelse til oss om medlemskap.

Styremedlem

  • Petter Bjørkli
    Leder
  • Sverre Henriksen
    Nestleder
  • Ulf Rønquist
    Medlem
  • Vidar Antonsen
    Medlem
  • Bengt Holmgren
    Medlem
  • Marit Hansen
    Medlem
  • Jeanette Torbjørnsen
    Medlem

Kontakter